กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชนตำบลหาดขาม 17 ก.พ. 2562
รายละเอียด :
    

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นทีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ
  2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก และ การนำขยะกลับมาใหม่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 33 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**