กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
รายละเอียด :
    

 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สร้างขวัญ และกำลังใจให้ ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และยังสามารถรับรู้สิทธิของที่ควรรู้ พร้อมทั้งการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ และ ได้มีอาชีพเสริม ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563    อ่าน 35 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**