กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ออกพื้นที่ทำหน้ากาก 16-18 มีนาคม 2563 )รายละเอียด :
    

                ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นำโดยนายก ทีมผู้บริหาร สมาชิก อบต. และปลัด อบต.หาดขาม ร่วมกับรพ.สต. ผู้นำชุมชน และทีมวิทยากร ครู ก.ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าCOVID-๑๙และการจัดทำหน้ากากอนามัยพร้อมน้ำยาล้างมือแบบไม่ใช่้น้ำให้กับเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ทั้งหมด๑๑หมู่บ้าน และได้รับความร่วมือเป็นอย่างดีจากประชาชน และจะมีการดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนในตำบลหาดขาม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563    อ่าน 60 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**