กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2562รายละเอียด :
    

          เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดขาม ประจำปี 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหาดขาม และกระตุ้นการท่องเที่ยวของตำบลหาดขามให้เติบโต อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และสืบสาร อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของตำบลหาดขามให้สาธารณชนและนักท่องเที่ยว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำบลหาดขาม 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2562    อ่าน 93 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**