เรื่อง : รายละเอียดโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
  รายละเอียด :

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามได้ประกาศจัดซื้อ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รายละเอียดคุณลักษณะของกล้องวงจรปิด 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 98 คน