เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาที่ 1 และไตรมาสที่ 2
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาขาม ของประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน