เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาที่ 4
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ของประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน