เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา  โดยกำหนดรับสมัครวันที่ 22-31 มกราคม  2563  ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.)  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน