เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน