เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยขึ้นวัดหาดขาม หมู่ที่ 3
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยขึ้นวัดหาดขาม หมู่ที่ 3 ให้ทราบโดยทั่วไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน