เรื่อง : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยขึ้นวัดหาดขาม หมู่ที่ 3
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามได้ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยขึ้นวัดหาดขาม หมู่ที่ 3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน