เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาพุพงษ์ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ของประชาสัสพันธ์การเผยแพร่ราคากลางโครงการดังกล่าว ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน