เรื่อง : ประการเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงกาแฟ 1 หมู่ที่ 3
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ของประชาสัสพันธ์การเผยแพร่ราคากลางโครงการดังกล่าว ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน