เรื่อง : เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยกลางนาแยกซ้าย หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน