เรื่อง : เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยแฉล้ม หมู่ที่ 4
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน