เรื่อง : เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยหนองพลับ หมู่ที่ 5
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน