เรื่อง : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยหนองพลับ หมู่ที่ 5
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศโครงการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน