ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ก.พ. 2563
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ม.ค. 2563
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 ม.ค. 2563
4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563
12
07 ม.ค. 2563
5 ประกาศอบต.เรื่อ่งกำหนดการประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้านเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่1 ของอบต.หาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
17
12 พ.ย. 2562
6 ประกาศอบต.เรื่องประกาศสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่1 ของอบต.หาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 พ.ย. 2562
7 ประกาศอบต.เรื่องสัดส่วนประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่1 ของอบต.หาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 พ.ย. 2562
8 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 มิ.ย. 2562
9 ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 พ.ค. 2562
10 ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนดรูปแบบการจัดประขุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11