ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
44
31 ก.ค. 2563
2 รายละเอียดเบื้องต้น เกียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
8
31 ก.ค. 2563
3 ประกาศช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย วาตภัย กรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 ก.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
17
21 ก.ค. 2563
5 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ก.ค. 2563
6 เกิดเหตุวาตภัย (ลมพายุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 ก.ค. 2563
7 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 23/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 มิ.ย. 2563
8 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 21-22/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
23 มิ.ย. 2563
9 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 20/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 มิ.ย. 2563
10 การตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14