ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ต.ค. 2563
2 การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 ต.ค. 2563
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ต.ค. 2563
4 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 ก.ย. 2563
5 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 ก.ย. 2563
6 ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
31 ส.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ส.ค. 2563
8 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
66
31 ก.ค. 2563
9 รายละเอียดเบื้องต้น เกียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
28
31 ก.ค. 2563
10 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15