ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศอบต.เรื่องการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อการเชื่อมโยงคู่มือประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo Backendขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
15 ก.ย. 2563
2 คู่มือสำหรับประชาชน เล่มที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 ก.ย. 2563
3 คู่มือสำหรับประชาชนการอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 ก.ย. 2563
4 ประกาศอบต. เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนระยะที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 ธ.ค. 2561
5 คู่มือสำหรับประชาชน เล่มที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 ธ.ค. 2561
6 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
130
03 ก.ย. 2558
7 สอบราคาซื้อรถตรวจการณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
03 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1