องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file การเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของอบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องการกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file คำสั่งอบต.เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 622
insert_drive_file การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file คำสั่ง อบต. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องการกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
insert_drive_file ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
photo ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
description ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
description ข้อบัญญํติงบประมาณ ปี 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม