องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file นังสือเชิญประชุมสภาอบต. สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องการเข้าร่วมฟังการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่1ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่1 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
photo ประกาศอำเภอกุยบุรี เรื่องการประชุมสภาอบต.หาดขามสมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องเลื่อนประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่4ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องปิดประกาศรายการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.สมัยสามัญประจำปี2563และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
21 - 40 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม