องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder กิจการสภา
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.หาดขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.หาดขาม สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.หาดขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศสภาอบต. เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.หาดขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศสภาอบต. เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.หาดขาม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศสภาอบต. เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.หาดขามสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาอบต.หาดขาม สมัยวิสามัญสมัยที่2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.หาดขามสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.หาดขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศสภาอบต. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.หาดขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศสภา อบต. เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศสภา อบต. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศสภา อบต. เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
41 - 60 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม