องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 579
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หาดขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 618
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ไตรมาสที่1-2 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องการรายงานการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ(E-Plan)ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องผลการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม