องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศขยายกรอบเวลาแผนป้องกันการทุจริต 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศรายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file บันทึกรายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม