องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศขยายกรอบเวลาแผนป้องกันการทุจริต 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศรายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file บันทึกรายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามแผนป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานผลการประเมินตนเอง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม