องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศขยายกรอบเวลาแผนป้องกันการทุจริต 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศรายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file บันทึกรายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม