องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ฐานข้อมูลคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาอนามัยวัยรุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ตลาดนัดชุมชนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีสัตว์ตายด้วยโรคระบาด ลัมปี สกิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.หาดขาม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ๑๒เดือน(กันยายน ๒๕๖๓-สิงหาคม๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.หาดขาม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบริการการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อในคนไทยกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ขอแจ้งปิดทำการในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งงแวดล้อม ปปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้าศักยภาพกลุ่มวัยสูงอายุ ปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและโรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
21 - 40 (ทั้งหมด 209 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม