องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file สถิติการให้บริการงานเบี้ยยังชีพ ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file สถิติการให้บริการจัดเก็บภาษี ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ปีงบ 64 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file กิจกรรมการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รับสมัตรสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานดำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file เรื่อง : รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น แยกตามประเภทของภูมิปัญญาของถิ่น ตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
101 - 120 (ทั้งหมด 260 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม