องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 14/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 15/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1ุ6/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
photo ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
photo โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file การมอบอำนาจของนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
121 - 140 (ทั้งหมด 236 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม