องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบเครื่องอ่านบัตร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม