องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
insert_drive_file ประกาศอบต.เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
insert_drive_file คำสั่งอบต. เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1407
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ดิน-โคลนถล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผ่นดินไหว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ไฟป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภัยอุทกภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์วาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file คำสั่งอบต. เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file คำสั่งอบต. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม