องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัย
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 30
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 113
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 103
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 113
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 95
คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 98
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 116
คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 93


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม