messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิวัฒน์ วอนยิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศรุตา คัมภิรานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายคุณภัทร คีรีนิล
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสิริลักษณ์ เทพิชิตสมุทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชลลดา จิรัญดร
คนงาน
นายศรัณยู พิกุลทอง
คนงาน
นายศุภกฤต พ่วงมีชัย
คนงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม