องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิวัฒน์ วอนยิน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนัทรมน เขียวเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวศรุตา คัมภิรานนท์
คนงานทั่วไป
นายคุณภัทร คีรีนิล
พนักงานขับรถยนต์


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม