องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการฉีดวัคซีน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.หาดขาม จัดเตรียมสุนัขและแมวในการฉีดวัคซีน และอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ หมู่ที่ 10,1,2,3,4 ในวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น.เป็นต้นไป และในวันที่ 21 กันยายน 2565 หมู่ที่5,6,7,8,9,11 เวลา 8.30-16.30 น.เป็นต้นไป
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม