องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด : ✨ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ✨ <<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 13.00 น. ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พร้อมด้วย นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอกุยบุรี และนางศราวัลย์ สังคะหะ พัฒนาการอำเภอกุยบุรี ลงพื้นที่ตำบลหาดขาม โดยมี นายก อบต.หาดขาม และปลัดอบต.หาดขาม ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพบปะให้กำลังใจ สอบถามสภาพปัญหา ความต้องการของครัวเรือน และร่วมกันกำหนดกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนที่ 1 ครัวเรือนของ นางสาวบุญมา แตงพลับ 25/1 หมู่ 11 บ้านเขาตกน้ำ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี มีสภาพปัญหาคือ ครัวเรือน มีผู้พิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีจำนวนผู้อยู่อาศัย 4 คน มีรายได้เพียงคนเดียว มีบุตรชายและบุตรสาวอยู่ในวัยกำลังศึกษา ผู้พิการไม่สามารถไปไหนได้เนื่องจากไม่มีวีลแชร์ และพื้นที่ทาง ลงจากตัวบ้านค่อนข้างเป็นทางชัน ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นที่ดินของพี่สาวไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยมีความต้องการที่ได้รับการช่วยเหลือ ในการทำทางลาดจากที่อยู่อาศัยจนถึงถนนคอนกรีต เพื่อให้รถวีลแชร์สามารถนำพาตัวเองไปดูพืชไร่ที่อยู่ใกล้เคียงได้ และต้องการเครื่องอุปโภคและบริโภค ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก ทีมพี่เลี้ยงไปแล้วบางส่วน ครัวเรือนที่ 2 ครัวเรือนของ นายนงค์ บุญประเสริฐ บ้านเลข 138 หมู่ที่ 3 บ้านหาดขาม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี โดยมีสภาพปัญหาคือครัวเรือนมีผู้สูงอายุจำนวน 2 คน พิการทางการได้ยิน ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ สะเก็ดเงิน นอนติดเตียง และป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเดินไม่ค่อยสะดวก โดยจะมีบุตรชายและญาติพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาช่วยกันดูแล ซึ่งครัวเรือนนี้มีความต้องการทำแปลงพืชผักสวนครัว สำหรับคนเฝ้าผู้ป่วยเพื่อลดรายจ่ายและไว้รับประทานในครัวเรือน โดยการช่วยเหลือเบื้องต้นมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และ ศจพ.อ.กุยบุรี มอบหมายให้หน่วยงานเกษตรอำเภอให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวและสำนักงานพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คร.ยากจน ในครั้งนี้ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้กำลังใจ มอบหมายแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยเน้นย้ำการทำงานแบบบูรณาการ กับทุกภาคส่วน ทั้งอำเภอ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนได้ครบทุกด้าน ทุกมิติ นำไปสู่การอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม