องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายพิชิต มีศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายอนุทัย แพรเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2566 ในโรงเรียนพื้นที่ตำบลหาดขาม ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านหนองเกด 2. โรงเรียนบ้านหาดขาม 3. โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 4. โรงเรียนบ้านยางชุม 5. โรงเรียนดี มากาเร็ตฟุตเลอร์ 6. โรงเรียนบ้านรวมไทย 7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม