องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตำบลหาดขามประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : กิจกรรมอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประุชมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม