messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นำโดย นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เข้ารับประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ผ่านมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม