องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประชุมคณะกรรมการฯ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : วันที่ 29 ธ.ค.64 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม