องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายพิชิต มีศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายอนุทัย แพรเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ผู้ใหญ่ พร้อมพนักงานส่วนตำบลหาดขามและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอยู่ค่ายพักแรมอบรมผู้นำเยาวชน ตำบลหาดขาม ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนบ้านยางชุม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลหาดขาม
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม