องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียด : กิจกรรมอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยางชุม
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม