องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัดเฉลิมราษฎร์ (วัดโปร่งกระสัง)
รายละเอียด : อมตะสังขาร (หลวงพ่อพาน สุขกาโม) พระคงกระพันชาตรี แห่งวัดโป่งกระสัง อ.กุยบุรี วัดเฉลิมราษฎร์ หรือวัดโป่งกระสัง ตั้งอยู่บ้านโป่งกะสัง หมู่ 4 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) เดิมเป็นที่พักสงฆ์ชื่อ “ที่พักสงฆ์โป่งกะสัง” พ.ต.ท.เฉลิม เฉลิมวัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสำนักสงฆ์โป่งกระสัง โดยมี พล.ท.สำราญ แพทยกุล เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ได้เสด็จเยี่ยมสำนักสงฆ์โป่งกระสัง ได้พระราชทานเงิน 20,000 บาท ในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ พระทองคุณได้มาปกครองสำนักสงฆ์โป่งกระสัง ประมาณ 2 ปีเศษ ท่านได้กลับไปยังจิตภาวัน จ.ชลบุรี ราษฎรบ้านโป่งกระสังจึงนิมนต์พระพาน สุขกาโม จากวัดหนองไม้เหลือง จ.เพชรบุรี มาปกครองสำนักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ.2513 ต่อมาใน พ.ศ.2516 นายแบน วัดวิไล ได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2517 และได้ตั้งเป็นวัดในปี พ.ศ.2519 ชื่อ “วัดเฉลิมราษฎร์” วัดโป่งกระสัง มีอดีตเกจิที่มีชื่อเสียง คือ หลวงพ่อพาน สุขกาโม เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2454 ในสกุล พุ่มอำภา เป็นชาวบ้านกล้วย ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี อุปสมบท ณ พัทสีมา วัดหนองไม้เหลือง เมื่อ พ.ศ.2475 ท่านได้มาจำพรรษาที่วัดโป่งกระสัง และเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่เมื่อ พ.ศ.2513 โดยท่านมีความมุ่งมั่นในการก่อร่างสร้างวัดโป่งกระสัง ที่ยังไม่มีอะไรเลย ให้เป็นวัดที่มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมายจากบารมีของท่าน หลวงพ่อพาน เป็นพระที่มีวัตรปฏิบัติดี จึงเป็นที่รักของพระผู้ใหญ่และหนึ่งในนั้นคือ หลวงพ่ออินทร์ วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี หลวงพ่อพานนับถือหลวงพ่ออินทร์มากไปมาหาสู่กันตลอด หลวงพ่ออินทร์ วัดยาง นี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม เมื่อมีเวลาว่าง หลวงพ่อพาน จะมาพักที่วัดยางเสมอ ถึงแม้ต่อมาหลวงพ่ออินทร์ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระเทพวงศาจารย์ และเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ความสนิทสนมของหลวงพ่ออินทร์ กับหลวงพ่อพาน นี้ก็ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์มากั้น มีแต่ศิษย์พี่ศิษย์น้อง เพราะหลวงพ่อพานเรียกหลวงพ่ออินทร์ ว่าคุณพี่อินทร์ โดยหลวงพ่ออินทร์ก็ยังได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้หลวงพ่อพานด้วย นอกจากนี้หลวงพ่อพาน ก็ยังฝากตัวเป็นศิษย์ของพระครูพินิตสุตคุณ (หลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง) ด้วย คือหลวงพ่อพาน ท่านทราบว่าหลวงพี่เพลินได้เดินทางไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง ท่านจึงขอตามไปด้วย โดยการไปของท่านนั้นได้ชวนหลวงพ่ออุ้น หลวงพ่อแล ไปเป็นเพื่อนกันด้วย เมื่อไปถึงก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชาแขนงต่างๆ จากหลวงพ่อทองศุข โดยหลวงพ่อทองศุข ท่านเมตตาสอนให้จนครบ แต่จะได้วิชาไม่เหมือนกัน มีทั้งแคล้วคลาด เมตตา คงกระพัน และวิชาทำผงพุทธคุณ อีกทั้งวิชาทำตะกรุดต่างๆ วิชาว่านยา โดยหลวงพ่อพานเล่าว่า เมื่อเรียนกลับมาแล้วต้องกลับมาแลกเปลี่ยนวิชากัน ระหว่าง พ.ศ.2521-2513 ก่อนมาเป็นเจ้าอาวาส วัดโป่งกระสัง หลวงพ่อพานกับหลวงพ่ออุ้น ได้ชวนกันออกธุดงค์ เพื่อปลีกวิเวก ทั้งสองได้เดินธุดงค์ขึ้นทางแก่งกระจานไปออกปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี โดยได้ไปถึงน้ำตกมะไฟ บ้านย่านซื่อ และเดินธุดงค์ลงมาที่บ้านโป่งกระสัง ในขณะนั้นเป็นพื้นที่สีแดง มีผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์เยอะมาก ในขณะนั้นยังไม่ได้สร้างวัด แต่มีคนเพชรบุรีได้อพยพมาทำไร่ในแถบนี้มาก ต่อมาสมเด็จย่า ทรงสร้างวัดขึ้นที่หมู่บ้านโป่งกระสัง โดยให้ชื่อว่าวัดเฉลิมราษฎร์ (บ้านโป่งกระสัง) ต่อมาในปี พ.ศ.2513 คนบ้านแค จ.เพชรบุรี ไปทำมาหากินที่หมู่บ้านโป่งกระสัง ชื่อโยม พลอย น้อยสำราญ โดยโยมพลอยได้ชื่นชอบ หลวงพ่อพาน ที่ท่านเป็นพระเด็ดเดี่ยว เด็ดขาด จึงได้ไปขอกับหลวงพ่อเพลิน ให้หลวงพ่อพานไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดโป่งกระสัง เมื่อครั้งที่หลวงพ่อพานมาอยู่วัดโป่งกระสังครั้งแรก ท่านอยู่ตามลำพังแค่รูปเดียวเพราะในสมัยนั้นคอมมิวนิสต์ชุมมากจริงๆ จึงไม่มีพระองค์ใดกล้าอยู่ ท่านเป็นพระที่เก็บตัว วัดของท่านแทบจะเรียกว่าอยู่ในป่าก็ว่าได้ ทำให้ท่านไม่เป็นที่รู้จักของคนต่างถิ่นมากนัก แต่ในท้องที่กุยบุรีแล้วท่านเป็นอันดับหนึ่งเรื่องคงกระพันชาตรี สุดยอดมหาอุตม์ตลอดกาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างในปี พ.ศ.2519 หลวงพ่อพาน มรณภาพเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2539 รวมอายุ 84 ปี สรีระของท่านไม่เน่าเบื่อย ถูกเก็บไว้ในโลงไม้เพื่อลูกศิษย์ได้ชมบารมี ปัจจุบันวัดโป่งกระสัง มีพระครูถาวรธรรมประสิทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส งานหนึ่งที่ท่านสานต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อพาน คือ สร้างโบสถ์ ซึ่งเริ่มมาต้งแต่ พ.ศ.2514 ผ่านไปกว่า 40 ปี โบสถ์ที่หลวงพ่อพานสร้างไว้ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้มีจิตศรัทธาเข้ากราบสรีระหลวงพ่อพาน และร่วมบุญสร้างโบสถ์ได้ที่วัดโปร่งกระสัง
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม