ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : 597PX60Thu22020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)