ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
ชื่อไฟล์ : bb4PzUbMon120810.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wW8nyZhMon13516.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AZJamP2Mon13532.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้