ชื่อเรื่อง : เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
ชื่อไฟล์ : k0LzUnbMon13911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม