ชื่อเรื่อง : ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

ชื่อไฟล์ : BUW6vuHThu24150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้