ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์กรณีบริษัท วี.ซี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด ขอยกเลิกการทำประชาพิจารณ์เพื่อการขออนุญาตทำฟาร์มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 7 ตำบลหาดขาม
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการขอยกเลิกการทำฟาร์มสุกรและขอยกเลิกการทำประชาพิจารณ์เพื่อการขออนุญาตทำฟาร์มเลี้ยงสุกร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ชื่อไฟล์ : nueNqr0Wed115028.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ALaOeqcWed115827.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VzTOHYSWed115725.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : q63dxiaWed115842.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้