ชื่อเรื่อง : ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๓)
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : 7rq6mFhTue115546.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dzzeLs4Tue115538.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jFkI3EyTue115646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7xM3qFTTue115720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้