ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อไฟล์ : 5c0XFbUMon115352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้