ชื่อเรื่อง : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566

ชื่อไฟล์ : AAkj5LBFri40545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PmP6C5uFri40537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yELDofnFri40520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tNMc1fzFri40452.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wyxZcZzFri40349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Qh8FYXVFri40620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : x2U6hsBFri40648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้