ชื่อเรื่อง : ซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วนเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และสัมผัสเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง