ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง